O czym jest książka „Kościół pierwszego kontaktu”?

To zbiór wywiadów z członkami instytutów świeckich. A instytuty świeckie to specyficzna forma powołania, istniejąca w Kościele rzymskokatolickim.

Członkowie instytutów świeckich składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, ale nie wstępują do klasztoru. Są osobami świeckimi, ale nie zakładają rodzin i chodzą codziennie na Mszę. Mogą normalnie funkcjonować w środowiskach, gdzie zazwyczaj alergicznie reaguje się na księży i zakonników. Są inni, nie pasują do schematu. Siedzą okrakiem na barykadzie, a to bardzo ryzykowne. Nawet ludziom Kościoła trudno ich czasem zrozumieć.

Bohaterowie moich wywiadów istnieją naprawdę, chociaż ich dane osobowe, mogące służyć identyfikacji, zostały zmienione. W Polsce żyją ich setki, na świecie tysiące. Są w różnym wieku i wykonują różne zawody. Mówią o sobie: jesteśmy Kościołem pierwszego kontaktu.

Wszyscy są świeckimi konsekrowanymi. Poznajcie ich historie.

Reklamy
Notatka na marginesie | Opublikowano by | Dodaj komentarz